W skład Jury XXVI edycji Konkursu weszli:

 • Grażyna Borkowska
 • Marek Gumkowski
 • Katarzyna Liszka
 • Paula Sawicka (przewodnicząca)
 • Barbara Weigl
 • Roman Wieruszewski
 • Damian Wutke (sekretarz)
 • Mirosław Wyrzykowski

Kapituła  Konkursu

 • Zbigniew Bujak
 • Jan Tomasz Lipski
 • Agnieszka Onyszkiewicz
 • Małgorzata Szpakowska