W skład Jury XXVIII edycji Konkursu weszli:

 • Grażyna Borkowska
 • Marek Gumkowski
 • Marcin Kula
 • Andrzej Mencwel
 • Paula Sawicka (przewodnicząca)
 • Damian Wutke (sekretarz)
 • Tomasz Żukowski

Kapituła  Konkursu

 • Zbigniew Bujak
 • Jan Tomasz Lipski
 • Agnieszka Onyszkiewicz
 • Małgorzata Szpakowska