Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wysłało zawiadomienie do Prokuratury Generalnej oraz na Komendę Główną Policji w Warszawie o popełnieniu przestępstwa z art. 256 i 257 k.k. tj. przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle rasowym i znieważenia osób narodowości żydowskiej w związku z umieszczeniem m.in. na stronie www.youtube.com filmu o charakterze antysemickim.

Treść dokumentu: zawiadomienie o filmie na YT