Zachęcamy do zapoznania się z esejami laureatów i laureatek XXVI edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego.

Nagroda pierwszego stopnia Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Julia Lisiecka – Ewolucja czynnego i biernego prawa wyborczego kobiet w Polsce

Nagroda pierwszego stopnia
Antoni Zając – Języki zniekształconej pamięci. Literackie kryptografie Zygmunta Haupta i Andrzeja Kuśniewicza

Nagroda specjalna
Przemysław Brzuszczak – Budowanie państwa prawa. Nowelizacja z 29 grudnia 1989 r. Konstytucji PRL

Nagroda specjalna pamięci Mirosława Sawickiego
Zbigniew Bujak – System edukacji w szkole wielokulturowej w Zaciszu

Nagroda specjalna pamięci Joanny Wiszniewicz
Patrycja Chuszcz – Kultura produkcji filmów radykalnych. Przykład Stowarzyszenia Otwarte Klatki

Nagroda specjalna ufundowana przez Janinę Ochojską i Polską Akcję Humanitarną
Natalia Makulska – Znaczenie kryzysów humanitarnych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie kryzysu w Demokratycznej Republice Konga

Nagroda specjalna pamięci Jacka Kuronia
Mateusz Radomski – Margines społeczny w Zagłębiu Dąbrowskim  w dwudziestoleciu międzywojennym

Nagroda specjalna Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Ilona Siwak – Podmiotowość w wypowiedzi filozoficznej i literackiej na przykładzie twórczości Dobrosława Kota (Wita Szostaka)

Nagroda specjalna
Anna Suska – Gwarancje bezpieczeństwa politycznego państwa w świetle przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku

Nagroda specjalna Ambasady Austrii w Warszawie
Olga Wesołowska – Austria i jej mieszkańcy w twórczości Ruth Beckermann