W tym roku spotkanie z laureatami i laureatkami XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego odbyło się w formule online. W spotkaniu udział wzięli Paula Sawicka – przewodnicząca Jury konkursowego, Zbigniew Bujak – pomysłodawca Konkursu i przewodniczący Kapituły, Marek Gumkowski – prezes Zarządu Otwartej Rzeczpospolitej, Damian Wutke – sekretarz Jury. Tradycyjne rozmówki z laureatkami i laureatami przeprowadził Tomasz Żukowski.

Poniżej lista laureatów i laureatek XXVI edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego

Nagroda pierwszego stopnia Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Julia Lisiecka
za pracę magisterską
Ewolucja czynnego i biernego prawa wyborczego kobiet w Polsce
obronioną w roku 2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pod kierunkiem dr. hab. Przemysława Krzywoszyńskiego

Nagroda pierwszego stopnia
Antoni Zając
za pracę magisterską
Języki zniekształconej pamięci. Literackie kryptografie Zygmunta Haupta i Andrzeja Kuśniewicza
obronioną w roku 2020 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Gosk

Nagroda specjalna
Przemysław Brzuszczak
za pracę magisterską
Budowanie państwa prawa. Nowelizacja z 29 grudnia 1989 r. Konstytucji PRL
obronioną w roku 2020 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem dr. hab. Marcina Zaremby

Nagroda specjalna pamięci Mirosława Sawickiego
Zbigniew Bujak
za pracę magisterską
System edukacji w szkole wielokulturowej w Zaciszu
obronioną w roku 2020 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem dr. hab. Macieja Ząbka

Nagroda specjalna pamięci Joanny Wiszniewicz
Patrycja Chuszcz
za pracę magisterską
Kultura produkcji filmów radykalnych. Przykład Stowarzyszenia Otwarte Klatki
obronioną w roku 2020 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
pod kierunkiem dr. Michała Pabisia – Orzeszyny

Nagroda specjalna ufundowana przez Janinę Ochojską i Polską Akcję Humanitarną
Natalia Makulska
za pracę magisterską
Znaczenie kryzysów humanitarnych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie kryzysu w Demokratycznej Republice Konga
obronioną w roku 2020 na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem dr. hab. Wiesława Lizaka

Nagroda specjalna pamięci Jacka Kuronia
Mateusz Radomski
za pracę magisterską
Margines społeczny w Zagłębiu Dąbrowskim  w dwudziestoleciu międzywojennym
obronioną w roku 2020 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
pod kierunkiem dr. hab. Janusza Mierzwy

Nagroda specjalna Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Ilona Siwak
za pracę magisterską
Podmiotowość w wypowiedzi filozoficznej i literackiej na przykładzie twórczości Dobrosława Kota (Wita Szostaka)
obronioną w roku 2020 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Ulickiej

Nagroda specjalna
Anna Suska
za pracę magisterską
Gwarancje bezpieczeństwa politycznego państwa w świetle przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku
obronioną w roku 2020 na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Słomki

Nagroda specjalna Ambasady Austrii w Warszawie
Olga Wesołowska
za pracę magisterską
Austria i jej mieszkańcy w twórczości Ruth Beckermann
obronioną w roku 2020 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Jakubowskiej