EGAM (Europejski Ruch Przeciwko Rasizmowi) wystąpił z oświadczeniem przeciwko sytuacji Romów w Czechach, gdzie w ostatnim czasie dochodzi do wielu ataków na społeczność romską, które nie stanowią odizolowanych przypadków, ale stały się serią napaści zaplanowanych przez skrajną prawicę. EGAM zwraca się do władz Czech o użycie wszelkich środków, które zakończą ataki rasistowskie zarazem stworzą ogólnokrajowy plan zapobiegania im oraz ochrony demokracji.
EGAM poinformował także, że „Skrajnie prawicowe organizacje zapowiedziały regularne ataki na osiedla zamieszkiwane przez społeczność romską. Pojawiły się wezwania do organizacji w wielu miastach Czech antyromskich wieców w dniu 24 sierpnia”. Przypomniał także orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie z 2012 r. „Vona przeciwko Węgrom”, które brzmiało „Państwo nie musi czekać z zastosowaniem odpowiednich środków aż do momentu, gdy dany podmiot użyje siły. Nawet jeżeli jakaś organizacja polityczna nie podjęło próby przejęcia władzy i groźba realizacji głoszonych taką grupę poglądów nie jest bardzo poważna, to jeżeli taka organizacja podejmuje w przestrzeni publicznej konkretne działania w celu realizacji polityki niezgodnej ze standardami Konwencji, państwo ma prawo podjąć działania prewencyjne, aby chronić demokrację. Podczas wieców nie doszło do faktycznych aktów przemocy, ale nie można ustalić, czy obecność policji miała na to wpływ, czy też nie”.
EGAM oświadczenie

List Otwartej Rzeczpospolitej do Ambasadora Czech

Stanowisko FRS

Stanowisko FRS popierają:

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii:
Paula Sawicka, Prezeska zarządu
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, wiceprezeska zarządu
Stefan Cieśla, wiceprezes zarządu
Jan Herczyński, skarbnik zarządu
Marek Gumkowski, członek zarządu
Elżbieta Petrajtis O’Neill, członkini zarządu
Monika Wieczyńska, członkini zarządu

dr Tadeusz Czekaj, Dyrektor Romskiego Instytutu Historycznego

Stowarzyszenia Romów w Polsce:
Roman Kwiatkowski, Prezes
dr Małgorzata Kołaczek

Fundacja Dialog-Pheniben:
dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Prezeska

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP):
dr Witold Klaus, Prezes zarządu SIP
Aleksandra Chrzanowska, członkini zarządu SIP
Katarzyna Słubik, członkini zarządu SIP
Agnieszka Kwaśniewska, członkini zarządu SIP

Fundacja Klamra:
Piotr Cykowski