W związku z serią ataków na Romów w Czechach Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wystąpiło z listem do Ambasadora Czech.