24 marca upływa miesiąc od barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Ukraina z determinacją, wykazując się niezwykłymi umiejętnościami wojskowymi, odpiera wielokrotnie silniejszą militarnie agresję Rosji. W Ukrainie pod obstrzałami i bombami rosyjskich barbarzyńców giną setki dzieci, kobiet, kobiet ciężarnych, osób starszych i niedołężnych. Giną ukraińscy żołnierze oraz kobiety i mężczyźni, którzy wstąpili do oddziałów Obrony Terytorialnej, walcząc z oddaniem i wiarą w prawo do własnego kraju. Putin ogarnięty żądzą całkowitego unicestwienia Ukrainy jako państwa, po nieudanej próbie zdobycia Ukrainy w ciągu 48 godzin, wydał rozkaz bombardowania dzielnic mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, szpitali, także szpitali położniczych.

Symbolem rosyjskiej zawziętości stało się oblężenie Mariupola, nazywanego obecnie „nowym Aleppo”. Ludność cywilna traktowana jest jako zakładnicy. 400 tys. mieszkańców od prawie czterech tygodni jest pozbawiona wody, ogrzewania, gazu, leków i środków opatrunkowych. Wynegocjowane przez walczące strony „korytarze życia” z Mariupola, i innych miast, są ostrzeliwane przez rosyjskie wojsko.

3 mln. obywateli Ukrainy, głównie matek z dziećmi, zostały już zmuszone do opuszczenia swoich rodzinnego kraju, znajdując przytułek w krajach sąsiadujących z Ukrainą, w tym najliczniej w Polsce.

Dotychczasowa pomoc militarna, humanitarna oraz wsparcie Ukrainy przez większość krajów wolnego świata, okazują się niewystarczające wobec zbrodni przeciw ludzkości i zniszczeń spowodowanych cynicznym okrucieństwem.

Zwracamy się z Apelem do krajów Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego rządu Stanów Zjednoczonych i Kanady o pilne podjęcie decyzji, które umożliwią jak najszybsze militarne pokonanie barbarzyńskiej agresji Rosji i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy. Każdy dzień, każda godzina, każda minuta zwłoki w podjęciu tych decyzji oznacza ofiary śmiertelne i niewypowiedziane cierpienie milionów osób.

Apelujemy o pilne zastosowanie specjalnej ścieżki do nadania członkostwa Ukrainie w Unii Europejskiej. Dziś Ukraina wstrzymuje ekspansję zła, które już istnieje na granicy Unii Europejskiej, a Putin realnie grozi wtargnięciem w granice Unii.

Apelujemy do otworzenia Ukrainie drogi do członkostwa w NATO. Sojuszu, którego celem jest zapewnienie wolności i bezpieczeństwa wszystkim członkom. Zwycięstwo Ukrainy nad Rosją stanie się zwycięstwem Europy i całego wolnego świata, w którym naczelnymi wartościami są życie, godność i dobro każdego człowieka.

Sygnatariuszami powyższego apelu są organizacje pozarządowe i obywatelskie działające w Polsce, zaangażowane od lat we współpracę ze środowiskami i organizacjami pozarządowymi w Ukrainie. Nasza współpraca trwająca od 1991 r., służy wsparciu i dzieleniu się doświadczeniem w budowaniu demokratycznej, otwartej i europejskiej Ukrainy. Dziś z przerażeniem i ogromnym bólem patrzymy jak rosyjski agresor realizuje barbarzyński plan zniszczenia kraju i jego mieszkańców. Uznajemy, że naszym prawem i moralnym obowiązkiem jest zwrócenie się z naszym Apelem do rządów i społeczeństw wolnego świata:

„Poprzez zjednoczenie wysiłków Wspólnoty Europejskiej i wolnego świata wesprzyjmy walczącą Ukrainę, powiedzmy – nie! dla rosyjskiego barbarzyństwa oraz cynizmu Putina!”.

Warszawa 22 marca 2022 r.

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce
Związek Ukraińców w Polsce
FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej, Wrocław
Forum Długiego Stołu, Warszawa
Fundacja Borussia, Dom Mendelsohna, Olsztyn
Fundacja dla Polski, Warszawa
Fundacja Edukacji Parlamentarnej, Warszawa
Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, Warszawa
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin
Fundacja Kalejdoskop Kultur, Wrocław
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin
Fundacja Liderzy Przemian, Warszawa
Fundacja Nasz Wybór, Warszawa
Fundacja Nowy Staw, Lublin
Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Sempre a Frente, Lublin
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin
Fundacja Teren Otwarty, Lublin
Fundacja TRANS KULTURA, Lublin
Fundacja UNITERS, Warszawa
Grupa Mowa Żywa, Włodawa
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław
Komitet Obrony Demokracji, Region Mazowsze
Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Nowy Sącz
Ośrodek Integracji Obcokrajowców „myBB” w Bielsku-Białej
Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Warszawa
Płast – Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce
Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna KALYNA, Bielsko Biała
Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, Bielsk Podlaski,
Stowarzyszenie Centrum Współpracy Polska-Wschód, Lublin
Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Warszawa
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie
Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Stowarzyszenie Panorama Kultur, Wojsławice
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug”, Chełm
Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała
Towarzystwo Ukraińskie, Lublin
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław