Zawiadamiamy opinię publiczną, że w salonach „Ruchu”, dystrybutora prasy obejmującego 60% rynku, kupić można ośmiostronicową broszurę pt. „Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”, gdzie czytamy m.in.: „Zamiast zawisnąć na szubienicy która mu się należała, w dniu 16 maja br w wygodzie, spokoju i dobrobycie oddał duszę diabłu Andrzej Szczypiorski były agent służb bezpieczeństwa wrogiej Polsce agentury komunistycznej, członek PZPR, zdrajca, zasłużony piewca sowieckiego okupanta i jedna z najbardziej odrażających postaci prl-bis”. Artykuł nosi tytuł „Śmierć żydokomunistycznego zdrajcy”. Z innego artykułu dowiadujemy się, że podczas niemieckiej okupacji Polak Jan Nowak-Jeziorański administrował z ramienia SS „opuszczonym względnie skonfiskowanym mieniem żydowskim”, za co redakcja „przeprasza Żydów”.
Nie rozumiemy, jaka kalkulacja każe spółce Skarbu Państwa, jaką jest „Ruch”, szerzyć równie obrzydliwe treści. Oczekujemy reakcji opinii publicznej, która nie powinna tolerować takich bezeceństw. Spodziewamy się, że dyrekcja „Ruchu” zrezygnuje niezwłocznie z kolportażu tej broszury i wycofa wszystkie będące w obiegu egzemplarze.

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii

Warszawa, 20 lipca 2000