Warszawa, 29 I 2001 r.

Szanowny Pan Maciej Płażyński Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W nawiązaniu do Pańskiego listu z dnia 4 stycznia br., pragnę wyrazić uznanie za skierowanie sprawy posła Witolda Tomczaka do Komisji Etyki Poselskiej. Jednocześnie chciałabym prosić Pana Marszałka o umożliwienie udziału przedstawiciela stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” – na prawach obserwatora – w obradach Komisji Etyki Poselskiej rozpatrującej sprawę posła Tomczka.

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia

Irena Wóycicka