Konkurs prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego zorganizowany dla upamiętnienia postaci Patrona w celu wspierania wybijających się studentów kierunków humanistycznych i społecznych i ułatwienia im startu w świecie nauki.

Jan Józef Lipski, badacz literatury, zasługuje na naszą pamięć ze względu na wyjątkowe dokonania w kształtowaniu naszej świadomości społecznej i obywatelskiej oraz swoją działalność w opozycji demokratycznej naszego kraju. Jesteśmy przekonani, że wyróżnianie młodych ludzi, podejmujących w swoich pracach problemy humanistyki i wykazujących wrażliwość na kwestie społeczne, jest ważne dla nas wszystkich.

Pierwszą edycję konkursu ogłoszono w 1995 roku z inicjatywy Zbigniewa Bujaka, a jego organizacją zajmowało się Towarzystwo Demokratyczno-Społeczne. Od 2002 roku obowiązki te przejęło nasze Stowarzyszenie.

Przedmiotem konkursu są prace z obszaru humanistyki i nauk  społecznych od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu, a zwłaszcza:

 • Historia i teoria literatury,
 • Wiedza o współczesnej kulturze,
 • Varsaviana,
 • Historia najnowsza,
 • Społeczeństwo i polityka. Dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

 • krótką opinię promotora lub recenzenta,
 • dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim (adres, numer telefonu, e-mail),
 • ewentualnie życiorys autora pracy,
 • esej o pracy nieprzekraczający 5 procent jej objętości,
 • egzemplarz pracy (zbindowany),
 • wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

Prace prosimy nadsyłać do 31 stycznia następnego roku po roku ogłoszenia kolejnej edycji konkursu (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 1
00-325 Warszawa

Kontakt:

tel. (22) 828 11 21
e-mail: [email protected]