Rada Praw Człowieka ONZ po lekturze polskiego sprawozdania z przestrzegania Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych zaleciła prawną legalizację związków tej samej płci. W sejmie czekają już 2 ustawy dot. legalizacji związków partnerskich zarówno osób hetero jak i homoseksualnych. Dzięki nim partnerzy mieliby większość praw, które teraz posiadają jedynie małżonkowie.

Wspólne opodatkowanie i wspólnota majątkowa, prawo do informacji o stanie zdrowia, do pochowania partnera i do zwolnienia z podatku spadkowego to najważniejsze zmiany jakie miałoby przynieść nowe prawo. Zdaniem ekspertów byłoby ono zgodne z konstytucją i zawartym w niej przesłaniu, z którego wynika, iż każdemu człowiekowi, bez względu na orientację seksualną, przysługuje prawo do poszanowania godności.

Z badań rządowych wynika, że ponad 70%  Polaków popiera związki partnerskie osób heteroseksualnych, które z własnego wyboru nie chcą brać ślubu. Inaczej jest w przypadku legalizacji związków osób homoseksualnych. Tylko ¼ społeczeństwa wyraziła aprobatę dla tego pomysłu, choć Polacy nadal uważają, że pewne prawa im się należą. Zdecydowana większość  jest przeciwna także adopcji dzieci przez partnerów tej samej płci.

W Polsce nadal istnieje problem ze zrozumieniem stanowiska i potrzeb osób homoseksualnych. Homofobia jest akceptowalna i tłumaczona względami prawodawczymi, kulturowymi czy religijnymi, natomiast postawy anty-homofobiczne spotykają się ze sprzeciwem społecznym znacznie częściej. Uprzedzenia wobec osób innej orientacji seksualnej wynikają najczęściej z niewiedzy oraz mylnego postrzegania tej grupy. Częściej istnieje jedynie tolerancja, nie zaś akceptacja dla inności. W tym kontekście ciężko jest myśleć pozytywnie o przyszłości związków partnerskich, które by dawały równe prawa wszystkim niezależnie od orientacji seksualnej.

Maria Kordalewska

Więcej:

http://wyborcza.pl/1,75478,11964589,Zwiazki_partnerskie_to_prawo_do_szczescia__Ale_grozne_.html#ixzz1yEObE3le

http://wyborcza.pl/1,75478,11964050,Polacy__Geje___tak__ale_bez_dzieci.html