Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marka Kellera

członka naszego Stowarzyszenia.

Bliskim przekazujemy szczere wyrazy głębokiego smutku i współczucia

Przyjaciele ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita