Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wysłało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w sprawie wznowienia publikacji „Najświętsze trzy Hostie” autorstwa Mieczysława Noskowicza. Twierdzimy, iż mogło dojść do naruszenia przepisów polskiego kodeksu karnego, tj. art. 256 k.k., przewidującego karę za publiczne nawoływanie  do nienawiści oraz powielanie tego rodzaju treści.

Treść dokumentu: zawiadomienie o wznowieniu publikacji