Najnowszy raport ocenia lata 2010-14. Chwali Polskę za przyjęcie ustawy „równościowej”, ale krytykuje, że nie chroni ona wszystkich dyskryminowanych mniejszości, i zaleca jej poprawienie: „Język, obywatelstwo, tożsamość płciowa i orientacja seksualna powinny być przedmiotem ochrony we wszystkich właściwych przepisach” – czytamy w raporcie. Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji krytykuje też po raz kolejny Polskę za nieprzystąpienie do 12. Protokołu Dodatkowego europejskiej konwencji praw człowieka zakazującego dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu.

Chwali prokuratora generalnego za wytyczne dla prokuratorów o ściganiu ksenofobicznych przestępstw i ustanowienie specjalnych prokuratorów do tej kategorii spraw. Ale zwraca uwagę, że nie przełożyło się to na większą liczbę aktów oskarżenia i skazań, mimo że wzrosła liczba wszczynanych postępowań.

Omówienie raportów, zarzuty i pochwały pod adresem Polski w tekście Ewy Siedleckiej.