8 maja 2018 roku odbyła się XIV Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana.  Obrady pod hasłem „Czy potrzebujemy autorytetów? … czyli o rolach i zadaniach współczesnej inteligencji” dedykowane były pamięci prof. Jerzego Jedlickiego – wybitnego intelektualisty, historyka idei, działacza opozycji demokratycznej, współzałożyciela Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, przewodniczącego Rady Programowej, do śmierci jej honorowego przewodniczącego, naszego Mistrza i Przyjaciela.

Debatę otworzyli przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka oraz dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn. W dyskusji moderowanej przez Piotra Kulasa udział wzięli Aleksandra Gliszczyńska – Grabias, Joanna Kurczewska oraz Leszek Jażdżewski.