15 grudnia odbyła się aukcja, z której dochód zostanie przeznaczony na opłacenie prawników reprezentujących Romów z koczowiska we Wrocławiu.
Aukcję zorganizowało Stowarzyszenie NOMADA we współpracy z artystami z całej Polski.