Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wyraża zaniepokojenie w związku z faktem, jak i podaną przyczyną odwołania pana Mirosława Sielatyckiego ze stanowiska dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Placówka ta pełni ważną rolę w podnoszeniu kwalifikacji kadry nauczycielskiej i unowocześnianiu procesu dydaktycznego w polskiej szkole. Dzięki kierownictwu dyrektora Sielatyckiego Ośrodek doskonale wywiązuje się z tych zadań i, co niesłychanie ważne w demokratycznym społeczeństwie, osiąga bardzo dobre efekty w trudnej sztuce efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita
Paula Sawicka, prezes

 

Warszawa 9 czerwca 2006