Wyrażamy swoje najgłębsze oburzenie z powodu napaści na rabina Michaela Schudricha w dn. 27 maja w Warszawie.
Niezależnie od tego, czy sprawcy tego i innych mających ostatnio miejsce ataków o dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy antysemickim charakterze są ze sobą jakoś powiązani, jesteśmy przekonani, że niektóre wypowiedzi polityków i ogólny ton toczącej się od pewnego czasu publicznej dysputy stwarzają atmosferę sprzyjająca tego rodzaju manifestacjom nienawiści, skrajnego nacjonalizmu i nietolerancji. Apelujemy do wszystkich mających wpływ na społeczne nastroje o poczucie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”

 

Warszawa, 31 maja 2006