4 marca 2013 roku odbyła się V Publiczna Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana przy współudziale Stowarzyszenia im. Gai i Jacka Kuroniów. Obrady pod hasłem „Jakiej Polski chciał Jacek Kuroń? Jakiej Polski chcemy?” prowadził przewodniczący Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej prof. Jerzy Jedlicki. Do dyskusji wprowadzili swoimi referatami Jerzy Osiatyński (Kuronia model gospodarczy Polski), Joanna Staręga – Piasek (Między odpowiedzialnością a opiekuńczością) oraz Adam Leszczyński (Wychowania świadomych obywateli). Słowo końcowe Co nam zostawił Jacek Kuroń? wygłosił Adam Michnik.

 

 

Nagranie z debaty: