„Najemca, personel Najemcy (…) nie mogą dopuszczać się działań lub zaniedbań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej, w szczególności ze względu na takie cechy jak: płeć, rasa, pochodzenie etniczne lub narodowość” – takie informacje zawiera w pierwszym punkcie klauzula antydyskryminacyjna w umowach najmu lokali użytkowych opracowana przez Biuro Polityki Lokalowej m.st. Warszawy.
Instytut Spraw Publicznych ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Forum na rzecz Różnorodności sprawdzał jak wygląda sytuacja z dyskryminacją w klubach, restauracjach czy hotelach. Okazało się, że w wielu miejscach publicznych osoby o odmiennym kolorze skóry, narodowości miały problem z wejściem. W związku z tym władze miasta zorganizowały „Okrągły stół równościowy” gdzie spotykali się urzędnicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych w celu wypracowania wskazówek dla właścicieli i pracowników m.in. kawiarni, restauracji, hoteli, które pomogą stworzyć miejsca wolne od uprzedzeń.
Stowarzyszenie Pro Humanum i Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka przeprowadziły szkolenia antydyskryminacyjne dla przedsiębiorców, którzy po odbyciu szkolenia otrzymali certyfikat i znak „Lokal wolny od uprzedzeń”. Instytut Spraw Publicznych opracował i wydał poradnik dla warszawskich usługodawców pt. „Inspirator równościowy”.
Wszelkie działania w ramach antydyskryminacyjnej polityki miasta mają przyczynić się do wyeliminowania dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry czy narodowość w sferze usługowej.

Więcej w artykule:
Kluby i bary nie wpuściły czarnoskórych. To się zmieni