Działacze z Centrum im. Ludwika Zamenhofa, którzy od września prowadzili w białostockich gimnazjach warsztaty pod hasłem „Tolerancja jest OK” postanowili wyjść z nimi poza granice miasta. Czekają na zaproszenia od szkół spoza Białegostoku.

Jak dotąd odwiedzili już Turośń Kościelną i Zabłudów. Jerzy Szerszunowicz, dyrektor Centrum, zachęca na łamach „Gazety”: „Gimnazjum to okres, w którym młodzież podejmuje pierwsze poważne próby samookreślenia się, definiowania indywidualnej i społecznej tożsamości. Poprzez praktyczne działania warsztatowe uczestnicy uświadomią sobie, że bycie człowiekiem otwartym i tolerancyjnym to niezbędny warunek poznania i zrozumienia otaczającego świata. Zrozumieją, że tolerancja nie jest dla nich zagrożeniem, ani „aktem łaski” czynionym wobec odmienności – to szansa, której nie można zmarnować”.
Jak informuje CLZ, do tej pory w zajęciach wzięło udział ponad 1100 uczniów.

Żeby zorganizować warsztaty w swojej szkole, można zadzwonić tel: 85 6767367 lub umówić się mailowo: kiermut@centrumzamenhofa.pl

Warsztaty są nieodpłatne, szkoła pokrywa jedynie koszty przejazdu prowadzących i przygotowuje sale. Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku minimum 13 lat, w zorganizowanych, co najmniej 10 osobowych grupach. Trwają godzinę. 

Centrum im. Ludwika Zamenhoffa

ogłoszenie w Gazecie Wyborczej