Senat Uniwersytetu Warszawskiego dostrzega i jednocześnie z całą mocą potępia ksenofobiczne hasła i symbole, które pojawiły się na ulicach Warszawy podczas Marszu Niepodległości” – czytamy w uchwale przyjętej podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UW, które odbyło się 6 grudnia.

Senatorowie wezwali władze państwowe do podjęcia wszelkich działań, aby sytuacja, do której doszło podczas Marszu Niepodległości 11 listopada tego roku, nie powtórzyła się w przyszłości oraz aby zbliżające się obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę państwowości przebiegały w atmosferze szacunku wobec wszystkich.