MSWiA: Problem mowy nienawiści wobec muzułmanów jest marginalny 2017/12/08

Z punktu widzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji problem mowy nienawiści wobec muzułmanów jest marginalny i na pewno nie ma charakteru masowego – powiedział w czwartek z-ca dyr. Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w MSWiA Adam Knych. Knych uczestniczył w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w trakcie którego dyskutowano nad projektem dezyderatu skierowanego do prezesa Rady Ministrów „w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce”. W tekście dokumentu czytamy, że Komisja „z wielkim niepokojem obserwuje radykalną zmianę postaw wobec muzułmanów i islamu w Polsce”. Jak podkreślają autorzy, wpływ na zmianę ma przede wszystkim „szerząca się mowa nienawiści, nie tylko w Internecie” i bez podjęcia natychmiastowych działań może dojść do kolejnych przestępstw, aktów dyskryminacji i nierównego traktowania muzułmanów w Polsce, w tym obywateli polskich.

Komisja chce zwrócić się do premier z prośbą o podjęcie systemowych działań, które pozwolą zlikwidować z przestrzeni publicznej mowę nienawiści skierowaną wobec muzułmanów oraz walkę z aktami dyskryminacji.

Więcej w Gazecie Prawnej.

Kategorie: Monitoring