W dniach 24-27 października 2013 po raz kolejny spotkali się przedstawiciele Pen Clubów Polski i Litwy, tym razem w Kiejdanach (lit. Kėdainiai) na Litwie. W delegacji Polskiego PEN Clubu byli: Adam Pomorski, Anna Nasiłowska, Kazimierz Orłoś, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki. Litewski PEN Club reprezentowali: Hercus Kunčius, Eugenijus Ališanka, Antanas A. Jonynas, Almantas Samalavičius, Alvydas Šlepikas. Animatorką i uczestniczka tych spotkań jest Rasa Rimickaitė – Attaché ds. Kultury Republiki Litewskiej w RP.

Położone nad Niewiażą (lit. Nevėžis) Kiejdany , jako tradycyjnie miasto wielu narodów, wielu religii i wielu kultur, zamieszkiwane w przeszłości przez Polaków, Litwinów, Szkotów i Żydów, pokazywał dyrektor kiejdańskiego Muzeum Krajobrazowego Rimantas Žirgulis. W kiejdańskim Centrum Wielonarodowym rozmawiano o przejawach szowinizmu, ksenofobii i nietolerancji, o narodowych rozliczeniach z przeszłością – jak to jest w Polsce mówiła na przykładzie działań Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka. Podjęto też trudny na Litwie temat edukacji dla mniejszości narodowych – polskie, udane, rozwiązania przedstawiał Mirosław Sawicki, który organizował i wprowadzał w Polsce system szkolnictwa dla mniejszości narodowych. Podczas zwiedzania Muzeum Powstania 1963 roku, mieszczącego się w dworze w Podbrzeziu (lit. Paberžė) polscy goście mogli się przekonać jak różne mogą być pamięci dwóch narodów o tym samym fakcie historycznym i jak trudne może być porozumienie. Wieczór literacki był okazją zapoznania mieszkańców Kiejdan, w oryginale i w przekładach, z twórczością obecnych na spotkaniu polskich i litewskich pisarzy i poetów. Uczestnicy spotkania odbyli wycieczkę do miejsc rodzinnych Czesława Miłosza.
Organizatorem spotkania był Litewski PEN Club, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, Ambasady Republiki Litewskiej w RP, Urzędu Miejskiego w Kiejdanach, Forum Współpracy Polsko-Litewskiej im. Jerzego Giedroycia.

Zdjęcia:
1. Uczestnicy spotkania przed pomnikiem Janusza Radziwiłła na Rynku w Kiejdanach.
2. Stara Synagoga w Kiejdanach (XVII wiek) i Pomnik Pamięci o kiejdańskich Żydach, którzy zginęli w Holokauście.
3. Niewiaża w miłoszowskich Szetejniach