1 listopada w olsztyńskim wydaniu „Gazety” ukazało się wspomnienie o zasłużonych dla miasta osobach, które odeszły w 2013 roku. Wśród nich obok filantropa Georga Dietricha i księdza Juliana Żołnierkiewicza, znalazł się również przewodniczący Rady Starszyzny Romów w Polsce Zbigniew Balicki. Przeżył 4 lata w obozie hitlerowskim, po wojnie osiedlił się w Olsztynie, gdzie założył spółdzielnię kotlarską. Wspierał edukację i życie artystyczne olsztyńskich Romów, podczas stanu wojennego pomagał „Solidarności”. W 2010 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Krótkie wspomnienia można przeczytać na stronie i w archiwalnym artykule.