Według „Polskiego sondażu uprzedzeń 2013” przeprowadzonego przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami aż jedna czwarta Polaków wierzy, że Żydzi mordowali dzieci i że są winni śmierci Chrystusa. To większy odsetek niż w podobnym sondażu z 2009 roku.

O istnieniu „spisku żydowskiego” jest przekonanych 63% respondentów. O tym, że Żydzi rządzą światem – 44%. Między 40 a 60% osób uważa, że Żydzi wykorzystują cierpienie, jakiego doznali w czasie wojny i że zarzutami wobec innych narodów usiłują osiągnąć różnego rodzaju korzyści.
Według sondy w antysemickie mity najczęściej wierzą mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego, najrzadziej – mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Coraz mniej tego rodzaju uprzedzeń można znaleźć u osób „deklarujących się jako 'patrioci dumni ze swojej ojczyzny’, zadowolonych ze swojego życia czy wykształconych”.

Autorami badania „Dynamika oraz psychologiczne uwarunkowanie antysemityzmu. Polski sondaż uprzedzeń” są dr hab Michał Bilewicz i dr Mikołaj Winiewski. Objęli nim tysiąc osób z całej Polski.

Cały tekst