„Członkowie Koła Poselskiego Konfederacja zorganizowali we wtorek, 14 grudni 2021 roku, zorganizowali przed Sejmem akcję Stop segregacji sanitarnej, która była protestem wobec obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, w tym przeciwko istnieniu certyfikatów potwierdzających szczepienie przeciwko koronawirusowi.

W trakcie wydarzenia, ponad głowami Posłów, prezentowany był napis Szczepienie czyni wolnym, w swej treści i formie graficznej nawiązujący do umieszczonego nad bramą wjazdową obozu Auschwitz napisu Arbeit macht frei (Praca czyni wolnym).

Ten złowieszczy napis jest jednym z symboli stworzonego przez nazistowskie Niemcy systemu masowej eksterminacji. Podczas 5 lat istnienia w Auschwitz zginęło od 1 do 1,5 miliona ludzi, blisko 1,3 mln Żydów, 75 tysięcy Polaków, 20 tysięcy Romów, 15 tysięcy radzieckich jeńców i 15 tysięcy więźniów innych narodowości.

Wykorzystanie symbolu, hasła na zawsze kojarzącego się z dokonanym przez hitlerowskie Niemcy ludobójstwem, do prowadzenia antyszczepionkowej propagandy jest rzeczą niedopuszczalną. Zwłaszcza w kraju tak dotkniętym przez zbrodnie hitlerowskie jak Polska.

Wobec faktu, że zachowania takiego dopuścili się Posłowie na Sejm RP nie można pozostać obojętnym. Wierząc, że wszystkich nas łączy szacunek i pamięć dla ofiar hitlerowskich zbrodni , proszę raz jeszcze o dogłębne przyjrzenie się sprawie i podjęcie odpowiednich kroków” – pisze w skardze skierowanej do Komisji Etyki Poselskiej sekretarz Zarządu Otwartej Rzeczpospolitej Damian Wutke.

Treść skargi