W dniu 6.11.br. obradowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pod przewodnictwem pos. Stanisławy Prządki (SLD), a udział w posiedzeniu wzięli zaproszeni: Andrzej Seremet Prokurator Generalny, Wojciech Hajduk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (ze współpracownikami), Ryszard Czerniawski Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (ze współpracownikami), oraz przedstawiciele czterech organizacji pozarządowych: Kampanii Przeciw HomofoniiMirosława Makuchowska, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Katarzyna Bogatko, Stowarzyszenia Nigdy Więcej Jacek Purski, i Otwartej Rzeczpospolitej Monika Wieczyńska.

Na wstępie Komisja przyjęła poprawki senatu do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przegłosowała zmiany dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego. Następnie zajęła się przestępstwami z nienawiści jakie w ostatnich latach popełniono w Polsce. Wojciech Hajduk przedstawił sądowe dane statystyczne dotyczące tych przestępstw. Ryszard Czerniawski poruszył sprawę częstej niezgodności oceny danego przestępstwa przez Rzecznika Praw Obywatelskich ze stanowiskiem prowadzącego sprawę prokuratora. Prokurator Generalny w swym szczegółowym wystąpieniu omówił skalę zjawiska, liczbę kierowanych do sądów aktów oskarżenia, przesłanki umorzenia postępowań,(prokuratury nadrzędne zakwestionowały ponad 34 procent podjętych decyzji), wykrywalność sprawców, stosowania środków zapobiegawczych, sposobów popełniania przestępstw (internet!) motywacje przestępstw, nieprawidłowości w kwalifikowaniu zdarzeń, pochopne odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego. Prokurator Generalny podkreślił, iż dla sprawniejszego pełnienia swych obowiązków winien dysponować instrumentami prawnymi umożliwiającymi Mu szybką procesową reakcję na niezasadne decyzje prokuratorów niższego szczebla – tej możliwości aktualnie nie posiada.

W dyskusji głos zabierało pięciu posłów (R.Biedroń, M.Kamiński, J.Żałek, St.Piotrowicz, A.Grodzka oraz wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ci ostatni skupili się głównie na podkreśleniu celowości szerszego objęcia prokuratorów szkoleniem dotyczącym przestępstw z nienawiści.