Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z propozycją „mapy drogowej” pomocy dla uchodźców. RPO zaapelował do Premier o przygotowanie kompleksowego planu działań, który zapewni migrantom godne przyjęcie w naszym kraju, zagwarantuje poszanowanie ich praw i wolności, a także stworzy realne szanse na rozpoczęcie w Polsce nowego życia.

Najważniejsze zagadnienia w wystąpieniu Rzecznika dotyczą takich spraw jak:

 • Przyjęcie migrantów na terytorium Polski
 • Przygotowanie urzędów do przyjęcia i rozpatrzenia większej liczby wniosków
 • Pomoc socjalna dla osób ubiegających się o status uchodźcy
 • Zmiana praktyki dotyczącej umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych i wprowadzenie bezwzględnego zakazu stosowania detencji wobec małoletnich i ich opiekunów
 • Dostęp dzieci cudzoziemców starających się od status uchodźcy do edukacji w Polsce
 • Zapewnienie cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony międzynarodowej dostępu do opieki medycznej
 • Pomoc ofiarom wojen, tortur i innych form niehumanitarnego traktowania
 • Kultura Przyjęcia
 • Przeciwdziałanie mowie i przestępstwom z nienawiści
 • Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali już status uchodźcy
 • Szkoły wyższe w procesie integracji