Jeśli:
1. doświadczasz czegoś lub stykasz się z czymś (także w przestrzeni wirtualnej), co według Ciebie jest przejawem nienawistnej mowy lub nienawistnego czynu, czyli taką wypowiedzią lub działaniem, które lżą, wyszydzają lub poniżają grupy lub jednostki z takich powodów, jak przynależność etniczna, kolor skóry, wyznawana religia lub bezwyznaniowość, a także płeć, preferencje seksualne czy inna właściwość niezależna od woli jednostki (np. niepełnosprawność, wiek);
2. jesteś w stanie podać konkretne dane związane z tym incydentem: datę i miejsce (np. adres, stronę internetową), opis czynu (np. cytat z czasopisma lub strony internetowej), zaatakowaną osobę lub grupę,
wówczas
możesz:
wejść na stronę www.zglosnienawisc.otwarta.org  i ZGŁOSIĆ NAM INCYDENT wypełniając prosty formularz

lub

samodzielnie wysłać do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa. Prosty wzór do skopiowania poniżej, tutaj link do broszury Poradnik obywatela.

WZÓR DO SKOPIOWANIA
Miejscowość, data
Imię i nazwisko
adres

Prokuratura Rejonowa
dla… (wpisać miejsce)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
Niniejszym zawiadamiam, że dnia (data) byłem/am świadkiem czynu/zdarzenia (opis oraz miejsce i data), będącym przestępstwem z nienawiści zgodnie z art. (numer artykułu) kodeksu karnego.
(Uwaga! Nie musimy podawać numeru artykułu, Policja, bądź prokurator sami określą kwalifikację prawną czynu, jeśli my tego nie zrobimy)

(Podpis)