22 % młodych Włochów w wieku od 18 do 34 lat to antysemici – wynika z raportu, opracowanego przez połączone komisje parlamentu w Rzymie. Zjawisko to budzi rosnące zaniepokojenie – pokreślono podczas prezentacji dokumentu.

22 % młodych Włochów w wieku od 18 do 34 lat to antysemici – wynika z raportu, opracowanego przez połączone komisje parlamentu w Rzymie. Zjawisko to budzi rosnące zaniepokojenie – pokreślono podczas prezentacji dokumentu.

 

Ze sprawozdania komisji spraw konstytucyjnych oraz zagranicznych Izby Deputowanych, które badały antysemityzm we Włoszech, wynika, że jedna trzecia młodzieży o antysemickich poglądach żywi wobec Żydów „skrajną antypatię”.

Antysemityzm – zauważyli autorzy raportu, przedstawionego w parlamencie – znajduje swe główne ujście w internecie. Według nich, powodem do prawdziwego alarmu jest duża liczba stron, na których szerzona jest niechęć czy wręcz nienawiść do Żydów.

 

Cały tekst: „Raport: Niemal co czwarty młody Włoch to antysemita”