Rada Europy opublikowała raport zatytuowany „Rada Europy: Ochrona Praw Romów”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w języku angielskim.

Rada Europy opublikowała raport zatytuowany „Rada Europy: Ochrona Praw Romów”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w języku angielskim.