Belgijska organizacja AEDH opracowała dokument, który jest odpowiedzią na Zieloną księgę w sprawie pozbawienia wolności w Unii Europejskiej.

Belgijska organizacja AEDH opracowała dokument, który jest odpowiedzią na Zieloną księgę w sprawie pozbawienia wolności w Unii Europejskiej.

 

Dokument traktuje o:

– wyzwaniu jakim stawia połączenie prawa europejskiego i podstawowych praw człowieka;

– problemie prewencyjnego aresztowania;

– innych niż więzienie sposobach penalizacji;

– warunkach zatrzymania cudzoziemców;

– monitorowaniu warunków odbywania kary.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wersją w języku francuskim, dokument przetłumaczony na język angielski będzie dostępny pod koniec grudnia.