„Latem 2013 roku wraz z grupą studentów prowadziłam badania etnograficzne w południowo-wschodniej Polsce. Przedmiotem naszych badań były lokalne narracje historyczne oraz polityka wielokulturowości, ich miejscem – niewielkie miasteczko, które w przeszłości zamieszkane było przez Polaków, Żydów i Ukraińców.” – pisze Agnieszka Pasieka w przetłumaczonym przez siebie artykule, który ukazał się w w piśmie Tr@nsit Instytutu Nauki o Człowieku w Wiedniu. Agnieszka Pasieka jest doktorem etnologii, adiunktem w Zakładzie Badań Narodowościowych w Instytucie Slawistyki PAN, członkinią Otwartej Rzeczpospolitej.
artykuł