W Domu Spotkań z Historią 6 marca odbyły się obrady komitetu pod przewodnictwem Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Uczestnicy dyskutowali m.in. o możliwości utworzenia w Warszawie Ogrodu Sprawiedliwych oraz działaniach edukacyjnych popularyzujących święto.

Dom Spotkań z Historią był jednym z sygnatariuszy apelu wystosowanego przez działający we Włoszech Komitet Światowego Ogrodu Sprawiedliwych (GARIWO) skierowanego do Unii Europejskiej o ustanowienie Europejskiego Dnia Sprawiedliwych wszystkich reżimów totalitarnych. Pojęcie Sprawiedliwego użyte po raz pierwszy w Memoriale Yad Vashem dziś jest uniwersalne. Tytuł i święto mają służyć honorowaniu nie tylko Sprawiedliwych uznanych przez Yad Vashem (osób, które w czasie II wojny światowej niosły pomoc Żydom), ale wszystkim, którzy w obliczu ludobójstwa i totalitaryzmu mieli odwagę bronić godności człowieka, pomagać ofiarom czy występować w obronie prawdy. Jak piszą twórcy apelu: Dziś za Sprawiedliwych uważamy również tych, którzy sprzeciwiali się ludobójstwu Ormian, udzielali pomocy ofiarom wojny w Ruandzie, Kambodży czy w czasie czystek etnicznych w krajach byłej Jugosławii. Na miano Sprawiedliwych zasługują również ci, którzy mówili otwarcie o Gułagu.

Inicjatywa zyskała poparcie we wszystkich krajach Unii. W jej wyniku parlament europejski w 2012 roku przyjął większością głosów rezolucję ustanawiającą dzień 6 marca (data śmierci Mosze Bejskiego, inicjatora Ogrodów Sprawiedliwych w Jerozolimie) Dniem Pamięci o Sprawiedliwych.

Komitet za cel swojej działalności uznaje propagowanie idei i aktywnie wspieranie obchodów tego święta w Polsce oraz podejmowanie działań mających na celu utworzenie na wzór istniejących Ogrodów Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. Na spotkaniu Annalia Guglielmi przedstawiła ideę święta i przykładów Ogrodów Sprawiedliwych zakładanych z inspiracji GARIWO, w różnych częściach świata. Uczestnicy dyskutowali m.in. o możliwości utworzenia w Warszawie Ogrodu Sprawiedliwych oraz działaniach edukacyjnych popularyzujących święto. W obradach udział wzięli: Alicja Bartuś (Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu), Annalia Guglielmi (przedstawicielka GARIWO w Polsce), Zbigniew Gluza (prezes Fundacji Ośrodka KARTA), Piotr Jakubowski (dyrektor Domu Spotkań z Historią), Jolanta Kurska (prezeska Fundacji im. Bronisława Geremka), Tadeusz Mazowiecki (były premier RP), Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny miesięcznika „Więź”), Adam Daniel Rotfeld (współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych), Andrzej Rottermund (dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie), Paula Sawicka (Stowarzyszenie Otwarta Rzeczypospolita), Joanna Sobolewska-Pyz (Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu”), Anna Stupnicka-Bando (Polskie Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata), Małgorzata Zakrzewska (przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Rady m.st. Warszawy), Józef Wancer (przewodniczący komisji finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau), Wacław Oszajca (jezuita, publicysta, dziennikarz).

Informacja pochodzi ze strony internetowej Domu Spotkań z Historią