W dniu 7 lutego br. odbyło się w sejmie posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, na którym przedstawiciel Rzeczniczki Praw Obywatelskich Mirosław Wróblewski zapoznał zebranych z działaniami RPO wobec przestępstw motywowanych rasizmem w latach 2011-2013, z których to przestępstw większość jest umarzana. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych przyjęła informację przedstawioną przez Dyrektorkę Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Danutę Głowacką – Mazur o realizacji Programu zwalczania przestępstw z nienawiści stworzonym dla funkcjonariuszy Policji. Komisja przyjęła również informację Ministra Spraw Wewnętrznych przedstawioną przez pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka – Krzysztofa Łaszkiewicza, informację na temat działań podejmowanych przez Pełnomocników Komendantów Policji ds. praw człowieka, działań dotyczących zwalczania przestępstw motywowanych rasizmem w latach 2011 – 2012.

Monika Wieczyńska