Dziękujemy Panu Pawłowi Adamowiczowi, Prezydentowi Miasta Gdańska oraz podległym mu służbom za szybką reakcję na profanację cmentarza żydowskiego w Chełmie oraz troskę o zabytkowy kirkut.