W związku z informacją prasową o tym, że wandale-faszyści wymalowali swastykę na budynku należącym do lubuskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta Żary, pana Romana Pogorzelca z prośbą o informację, czy Urząd Miasta zadbał o usunięcie napisów i naprawienie szkód. W liście spytaliśmy również, czy podjęto środki zmierzające do zapobieżenia w przyszłości przejawom ksenofobii. Zwróciliśmy się również do Prokuratora Rejonowego w Żarach, pani Barbary Neneman-Szachnowskiej z wnioskiem o rozważenie, czy zaistniały czyn nie wyczerpuje znamion przestępstwa z artykułu 256 kodeksu karnego (propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu).