KARTA logo duzeDołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce! Tym samym podpisaliśmy zobowiązanie  niedyskryminowania w miejscu pracy, działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraziliśmy gotowość do angażowania w te działania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych.
Tekst_Karta_Roznorodnosci_Polska