W dniu 30 września 2013 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie podczas narady służbowej kierownictwa Policji odbyła się prezentacja materiału edukacyjnego dla środowiska zawodowego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pt. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji.
Poradnik w sposób czytelny, przejrzysty i przyjazny ułatwia dostęp do szeregu informacji na temat współczesnych zagadnień społecznych jakimi są mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe, seksualne. Dotyka kwestii seksizmu, niepełnosprawności, problemów osób starszych oraz wielu innych form wykluczenia społecznego. Poradnik nie ma charakteru ideologicznego i nie wymusza na nikim zmiany poglądów na pewne kwestie społeczne. Zwraca jednak uwagę, że służba i praca w Policji to więcej obowiązków niż przywilejów. Godząc się na wstąpienie w jej szeregi należy mieć na uwadze bezwzględny nakaz respektowania godności każdego człowieka. Poradnik ułatwia jak to czynić w codziennej służbie szanując prawo, jak też odmienną religię, obyczaje i kulturę, czy też wygląd zewnętrzny każdego człowieka.

poradnik