W dniu 25 października 2013r. w Lublinie, w siedzibie Ośrodka Brama Grodzka odbyła się uroczystość wręczenia Ośrodkowi Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Profesor Lena Kolarska-Bobińska, europosłanka, zgłosiła kandydaturę Bramy Grodzkiej do tej nagrody, a inni europosłowie poparli tę kandydaturę i wybrali Bramę Grodzką spośród innych kandydatów. W uroczystości uczestniczyła profesor Lena Kolarska-Bobińska, wiceprezydent Lublina ds. kultury, były rektor KUL, oraz wielu innych znakomitych gości i przyjaciół Ośrodka. Elżbieta Petrajtis-O’Neill reprezentowała Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita i odczytała list gratulacyjny od OR dla przyjaciół z Lublina.