Rodziny rumuńskich Romów we Wrocławiu zagrożone przymusowym wysiedleniem!

Około 60 Romom mieszkających na terenie nieformalnego obozowiska we Wrocławiu zagraża przymusowe wysiedlenie po otrzymaniu 26 marca br. wezwania do opuszczenia terenu, który zamieszkują.

Amnesty International prosi o wysyłanie listów wzywających władze miasta do:
– zatrzymania likwidacji obozowiska przy ul. Kamieńskiego do momentu zapewnienia, że wysiedlenie spełnia międzynarodowe standardy praw człowieka;
– zapewnienia, że wysiedlenie społeczności mieszkającej w obozowisku przy ul. Kamieńskiego będzie przeprowadzone tylko w ostateczności, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka, w tym po przeprowadzeniu rzeczywistych konsultacji z mieszkańcami i rozważeniu wszystkich możliwych alternatyw;
– zapewnienia, że w wyniku podjętych przez władze działań nikt nie będzie narażony na bezdomność i dalsze naruszenia praw człowieka.

Amnesty International nadała tej sprawie status pilnej akcji – zachęcają do pisania listów do Prezydenta miasta, a także do działania na Facebooku.

Więcej szczegółów: http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7859.html