Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa Jacka Damięckiego „Getto’ 43” połączony z projekcją filmu Ewy Żmigrodzkiej i Krzysztofa Zwolińskiego „Wyspa Getto”.

Wernisaż wystawy i projekcja filmu odbędą się we wtorek 16 kwietnia 2013r. o godz. 18:00, ul Czerniakowska 178a (stara Czerniakowska między Górnośląską a Ludną).