Na Śląsku odbyła się konferencja upamiętniająca zagładę Romów dokonaną przez nazistów w czasie II wojny.  W obozie Auschwitz ze względu na swoją narodowość zginęło około 20 tysięcy osób pochodzenia romskiego.                                                  onet.pl