Od roku szkolnego 2022/2023 Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita realizuje projekt edukacyjny Otwarta Szkoła. Jak zrobić z HiT-u HIT.

Wspieramy nauczycieli, którzy chcą uczyć krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej przy realizacji podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca została utworzona platforma edukacyjna, na której września umieszczane są materiały edukacyjne adresowane do tych nauczycieli nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość (HiT), którzy chcą ominąć pułapki indoktrynacji i manipulacji faktami, jakie grożą w wypadku bezrefleksyjnej realizacji podstawy programowej tego wprowadzonego do szkół ponadpodstawowych przedmiotu. Pokazujemy jak można pracować z uczniami, żeby skłonić ich do samodzielnego namysłu, uwzględniania i rozumienia różnych perspektyw i krytycznego spojrzenia na obiegowe opinie i uproszczone oceny.

Materiały edukacyjne na platformie są ujęte w bloki tematyczne; jej użytkownicy mogą w wyszukiwarce z łatwością odnaleźć odpowiednie treści edukacyjne służące do realizacji haseł podstawy programowej.

Do tej pory opublikowaliśmy następujące bloki tematyczne:
Totalitaryzm, kolektyw idealny;
Przemiany społeczne lat 50 i 60 – Polski październik a przemiany społeczne w Europie;
Blaski i cienie powojennej odbudowy;
Pozostałości, kontynuacje i zaprzeczenia: konsekwencje polityczne, społeczne i kulturowe drugiej wojny światowej;
Proste podziały? Walka o wpływy w świecie dwubiegunowym;
Ściganie zbrodniarzy wojennych (i nie tylko) i kwestia zadośćuczynienia oraz polityki reparacji;
Długa droga wyzwolenia: mechanizmy procesu dekolonizacji i jego następstwa;
– Między oporem a wiarą – początki komunizmu w Polsce;
Integracja i przebudowa – integrację Ziem Zachodnich i Północnych industrializacja, kolektywizacja i reforma rolna;
Między wschodem a zachodem – polskie cele wojenne 1939 a sytuacja Polski od 1945 r.;
Modele polityki wyznaniowej w Polsce i na świecie;
– Jeden naród, jeden kraj – zmiany narodowościowe w Polsce powojennej;
Prawa człowieka;
Relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej.

W najbliższym czasie opublikujemy kolejne dwa bloki tematyczne:

Dyskryminacja;
Mowa nienawiści.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: