„Otwarta Rzeczpospolita” i Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, apelując niedawno do szefa MSWiA Grzegorza Schetyny, doprowadziły do wydania przez niego wojewodom instrukcji, dzięki której „emigranci marcowi” nie powinni już mieć problemów z potwierdzaniem przez wojewodów posiadania polskiego obywatelstwa. Minister uznał akty zrzeczenia się obywatelstwa za nieważne, ponieważ dokonane zostały pod przymusem.

 

„Po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami podjąłem decyzję o zmianie linii orzeczniczej MSWiA w tych sprawach. (…) Komunistyczne państwo poprzez prześladowania i szykany wymierzone w obywateli polskich pochodzenia żydowskiego doprowadziło do podjęcia przez nich trudnych i bolesnych decyzji. Działania podjęte w warunkach takiego przymusu nie mogą być podstawą rozstrzygnięć administracyjnych w demokratycznym państwie prawa” – czytamy w instrukcji skierowanej do wojewodów przez ministra Schetynę w zeszłym roku, cztery dni przed uroczystymi obchodami 40. rocznicy Marca ’68.

Po roku dziennikarze „Gazety Wyborczej” sprawdzili, jaki list odniósł skutek. Okazało się, że stuprocentowy. Z informacji MSWiA wynika, że od 1 marca 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. wydano 77 decyzji pozytywnych i ani jednej odmawiającej potwierdzenia obywatelstwa.

– To fantastycznie! Wreszcie stała się historyczna sprawiedliwość. To dowód na to, że nie ma spraw nie do załatwienia, wystarczy dobra wola – cieszyła się Paula Sawicka, szefowa Otwartej Rzeczpospolitej.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza, 14.03.2009

Komentarze