Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie stanowiskiem zajętym przez wiceprezydenta Poznania i rzeczniczkę Urzędu Miasta w związku z upublicznionym listem zespołu Teatru 8 Dnia wyrażającym poparcie dla Janusza Palikota („Teatr broni posła” oraz artykuł Michała Wybieralskiego „Na dywanik za Palikota”, „Gazeta Wyborcza” z 28.07.2010). Niezależnie od tego, czy ktoś zgadza się z sformułowanymi w tym liście poglądami, czy nie, zespół Teatru 8 Dnia ma prawo głosić je pod swoją nazwą i marką, której wartość zbudował w ciągu ponad czterdziestu lat działalności artystycznej. Przygotowywane przez Teatr 8 Dnia spektakle (m.in. „Ach, jakże godnie żyliśmy”, „Raport z oblężonego miasta”, „Piołun”), które w czasach PRL ściągały na zespół represje i doprowadziły do formalnego rozwiązania go przez komunistyczne władze w 1985 r., były wielkimi lekcjami nonkonformizmu, walki o godność człowieka i wolności obywatelskie, przyczyniającymi się do ukształtowania demokratycznej i niepodległościowej świadomości Polaków. Pomysł, że fakt dotowania działalności teatru przez władze miejskie daje im prawo zakazywania zespołowi głoszenia poglądów – także politycznych – przez te władze nieakceptowanych, świadczy o całkowitym niezrozumieniu zasad mecenatu kulturalnego i pomyleniu statusu niezależnej, choć dotowanej, instytucji kulturalnej z organem administracji państwowej lub samorządowej, w której obowiązuje zasada nadrzędności-podrzędności. Przekonani, że odpowiednie władze zrozumieją swój błąd i skorygują stanowisko, wyrażamy naszą pełną solidarność z panią Ewą Wójciak i kierowanym przez nią zespołem Teatru 8 Dnia.

Zarząd Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”
Paula Sawicka, Danuta Stołecka-Wójcik, Marek Gumkowski, Jan Herczyński, Elżbieta Petrajtis O’Neill, Monika Wieczyńska, Krystyna Zowczak-Jastrzębska