W związku z informacją prasową o tym, że wandale-faszyści wymalowali w Łodzi swastyki i antysemickie hasła na ekranach dźwiękochłonnych wzdłuż drogi dojazdowej do miasta, tj. popełnili przestępstwo propagowania faszystowskiego ustroju państwa (art. 256 k.k.), zwróciliśmy się do pana Tomasza Sadzyńskiego, Prezydenta Miasta Łódź z prośbą o niezwłoczne usunięcie bezprawnych napisów.