„Poglądy profesora Jasiewicza godzą w zasady cywilizacji europejskiej” – można przeczytać w wydanym 25 kwietnia oświadczeniu prezydium PAN.
Prof. Krzysztof Jasiewicz pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, w wywiadzie dla „Focus Historia Extra” w 70. rocznicę powstania w warszawskim getcie opublikował swój artykuł, w którym znalazły się stwierdzenia m.in. mówiące o tym, że „na Holocaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów” i to „Żydzi byli sami sobie winni”. Wypowiedzi prof. Jasiewicza wywołały sprzeciw i krytykę wielu środowisk (oświadczenie Otwartej Rzeczpospolitej).
W związku z tym zebrało się prezydium Polskiej Akademii Nauk, które w wydanym oświadczeniu ogłosiło „respektując zasadę wolności głoszenia własnych poglądów, należy stanowczo sprzeciwiać się wypowiedziom w nieuprawniony sposób mieszającym fakty i osądy moralne, a przede wszystkim godzącym w zasady etyczne cywilizacji europejskiej, w myśl których żadne domniemanie »przewiny” ofiar nie mogą stanowić wyjaśnienia, a tym bardziej uzasadnienia dla ludobójstwa”. Kierownictwo PAN-u wyraziło także swoje niezadowolenie z postępowania redakcji magazynu, która nigdzie nie umieściła informacji o jej negatywnym stosunku do wywiadu prof. Jasiewicza, a tłumaczenie, że wywiad został opublikowany, aby pokazać antysemickie poglądy w kręgach naukowych „świadczy o całkowitym niezrozumieniu zasady społecznej odpowiedzialności mediów”.
W Gazecie Wyborczej można przeczytać, że prof. Jasiewicz poinformował dyrektora ISP PAN, że w pełni podpisuje się po wypowiedzą dla magazynu „Focus” i w wywiadzie zawarł swoje poglądy. W sprawie prof. Jasiewicza miało się odbyć także posiedzenie Rady Naukowej ISP.

Więcej w artykule:
PAN: Antysemityzm „w najwyższym stopniu naganny”