12 kwietnia 2013 w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie organizacji w Polsce młodzieżowej kampanii Rady Europy przeciwko mowie nienawiści w sieci. Na spotkaniu Otwartą Rzeczpospolitą reprezentował Marek Gumkowski.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ministerstw, innych jednostek państwowych oraz organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania w celu wypracowania wspólnych założeń kampanii wymienili nawzajem doświadczenia związane z działaniami i projektami związanymi z tematem przeciwdziałania mowie nienawiści. Postanowiono, że w ramach kampanii powinna zostać przeprowadzona na szeroką skalę akcja na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści. Cała kampania w Polsce ma zostać zainaugurowana do końca czerwca, a w najbliższym czasie MEN ogłosi konkurs dla organizacji pozarządowych, który wyłoni krajowego koordynatora całej kampanii. Omówione zostały także sposoby finansowania kampanii. Kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się po wyłonieniu krajowego koordynatora kampanii.